Flygfoto över den böjda floden

KARIN LARSSON
PSYKOTERAPI  & HANDLEDNING

 

MINA TJÄNSTER

PSYKOTERAPI HANDLEDNING UTBILDNING

PSYKOTERAPI OCH RÅDGIVNING

Jag utgår ifrån en kognitiv beteendeterapeutisk bas där vi tillsammans undersöker hur svårigheter eller frågeställningar kan förstås utifrån inlärningsteoretiska, kognitiva och emotionella processer. Jag erbjuder kortare eller längre samtalskontakt beroende på problemområde och behov, alternativt utveckling eller förändring inom något livsområde. Under de första samtalen får du beskriva vad du önskar hjälp med och vi arbetar gemensamt fram hur en fortsatt kontakt skulle kunna se ut. De första samtalen syftar också till att ge dig en chans att känna efter hur det är att prata med mig. Beroende på behov och problemområde kan jag erbjuda stöd och behandling utifrån en rad olika beprövade metoder. Samtalen kan ske på mottagningen eller över  videolänk.


Det kan finns olika anledningar till att vi i perioder kan ha behov av söka stöd eller psykoterapi. Det kan till exempel handla om problem kopplat till relationer, oro, ångest, nedstämdhet, sorg, kris eller våldsutsatthet. Andra områden kan vara prestationsångest, självkritik och skam. Ibland kanske det saknas en tydlig anledning till att vi mår dåligt som vi kan behöva stöd i att förstå. Kanske har en  jobbig händelse satt spår och vara svår att hantera och komma vidare ifrån på egen hand. Det kan också handla om frågor kopplade till psykosexuell hälsa eller symptom relaterade till kroppen som spänning och smärta eller negativ kroppsuppfattning.

HANDLEDNING

Jag erbjuder handledning till yrkesverksamma inom exempelvis  kommunala verksamheter, primärvård, ungdomsmottagningar, organisationer  och skyddade boenden. Jag erbjuder också utbildningshandledning till studerande på grundläggande utbildning i psykoterapi samt psykoterapeutprogram. Jag tar emot uppdrag som handledare till personer med psykoterapeutisk grundutbildning som är i behov av handledning från en legitimerad psykoterapeut för att kunna bedriva psykoterapeutisk verksamhet i privat regi.


Handledningen kan ske individuellt eller i grupp. På arbetsplatsen eller på min mottagning, alternativt över video.

UTBILDNING

I mitt arbete har jag föreläst för allmänhet, yrkesverksamma och på utbildningar. Jag kan erbjud utbildningar gällande:

  • Krisstöd

  • Bedömning och psykologisk behandling av Akut stressreaktion och Posttraumatiskt stressyndrom

  • Våld i nära relation

  • Sexuellt våld- psykosexuella och psykologiska konsekvenser

  • Bemötande och samtalsmetodik

Jag erbjuder föreläsningar efter behov och önskemål.

 
fra%25C3%258C%25C2%258An_ah_edited_edited.jpg

OM MIG

Legitimerad psykoterapeut och socionom utbildad vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Jag har flerårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med områden som stress/utmattning, oro, ångest, nedstämdhet, självkritik och skam samt relationella svårigheter. Specialiserad inom krishantering, våld i nära relation, sexuellt våld och psykosexuell hälsa. HBTQ-kompetens.


Jag har fördjupad kompetens och klinisk erfarenhet av traumabehandlingar så som Prolonged Exposure (PE) och även Compassionfokuserad terapi (CFT) och Compassionfokuserad gruppbehandling. Vid behov arbetar jag med kroppsfokuserade interventioner såsom medicinsk yoga och mindfulness.

Utöver mitt kliniska arbete har jag deltagit i forskningsprojekt avseende psykologisk behandling för Posttraumatisk stress (PTSD).

Frontiers in Psychology | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01595


I mitt arbete har jag också föreläst för allmänhet, yrkesverksamma och på utbildningar bl.a. på Stockholms Universitet.

Som legitimerad psykoterapeut står jag under tillsyn av Socialstyrelsen och mitt arbete omfattas av etiska förhållningsregler och lagstiftning.

 
Takdesign

MOTTAGNING

Min mottagning finns i lugna och luftiga lokaler på St Paulsgatan 33 B, Mariatorget, Stockholm.

Jag erbjuder också samtal digitalt över säker och krypterad videolänk.  

Priser

Individuellt samtal 50 min: 1200 kr
Parsamtal 75 min: 1800 kr

Betalning sker via swish eller faktura. Uteblivet besök eller besök som avbokas senare än 24 timmar innan avtalad tid debiteras med fullt belopp.

Vid förfrågningar gällande handlednings- eller utbildningsuppdrag använd  kontaktformulär nedan eller skicka ett mejl.

 

KONTAKT

Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller önskar kontakt.
Fyll i formuläret eller skicka ett mejl till nedanstående adress för kontakt och tidsbokning.

Tack för ditt meddelande!