top of page
AEnB2Up1GD_4hHR9zptKtMnMDywjLw0lSQwaMdZfW9SOx6cg4brttcHcwicj62WK78U7oxGGA9ATkvyP2JmYXD2Cy_


  KARIN LARSSON
PSYKOTERAPI  & HANDLEDNING

HEM: Välkommen
fra%25C3%258C%25C2%258An_ah_edited_edited.jpg

OM MIG

Jag är legitimerad psykoterapeut, socionom och utbildad handledare och lärare i psykoterapi. Med flerårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete för problemområden så som stress, oro, ångest, nedstämdhet, självkritik och skam samt relationella svårigheter. Fördjupad kunskap inom krishantering, våld i nära relation, sexuellt våld, PTSD och sexuell hälsa. HBTQ-kompetens.

 

Jag har vidareutbildning i sexologi och behandlingsmetoder som Prolonged Exposure (PE) och Compassionfokuserad terapi (CFT) och Compassionfokuserad gruppbehandling.

Utöver mitt kliniska arbete har jag deltagit i forskningsprojekt avseende psykologisk behandling för Posttraumatisk stress (PTSD).

Frontiers in Psychology | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01595

Jag är författare till boken Sexuellt våld: bemötande, stöd och behandling som ges ut av Gothia Kompetens.

https://www.gothiakompetens.se/sexuellt-vald-p77413486

 

I mitt arbete har jag också föreläst för allmänhet, yrkesverksamma och på utbildningar bl.a. på Stockholms Universitet.

Som legitimerad psykoterapeut står jag under tillsyn av Socialstyrelsen och mitt arbete omfattas av etiska förhållningsregler och lagstiftning.

HEM: Om terapi

MINA TJÄNSTER

PSYKOTERAPI HANDLEDNING UTBILDNING

PSYKOTERAPI OCH RÅDGIVNING

Jag utgår ifrån en kognitiv beteendeterapeutisk bas där vi tillsammans undersöker hur svårigheter eller frågeställningar kan förstås utifrån inlärningsteoretiska, kognitiva och emotionella processer. Jag erbjuder individer och par samt närstående kortare eller längre samtalskontakt beroende på problemområde och behov, alternativt utveckling eller förändring inom något livsområde. Under de första samtalen får du/ni beskriva vad du önskar hjälp med och vi arbetar gemensamt fram hur en fortsatt kontakt skulle kunna se ut. De första samtalen syftar också till att ge dig/er en chans att känna efter hur det är att prata med mig. Beroende på behov och problemområde kan jag erbjuda stöd och behandling utifrån en rad olika beprövade metoder. Samtalen kan ske på mottagningen eller över  videolänk.

 

Det kan finns olika anledningar till att vi i perioder kan ha behov av söka stöd eller psykoterapi. Det kan till exempel handla om problem kopplat till relationer, oro, ångest, nedstämdhet, sorg, kris eller våldsutsatthet. Andra områden kan vara prestationsångest, självkritik och skam. Ibland kanske det saknas en tydlig anledning till att vi mår dåligt som vi kan behöva stöd i att förstå. Kanske har en  jobbig händelse satt spår och vara svår att hantera och komma vidare ifrån på egen hand. Det kan också handla om frågor kopplade till identitet och/eller sexualitet, sexuella problem eller symptom relaterade till kroppen som spänning och smärta eller negativ kroppsuppfattning.

HANDLEDNING

Jag erbjuder handledning till yrkesverksamma inom exempelvis  kommunala verksamheter, primärvård, ungdomsmottagningar, organisationer  och skyddade boenden. Jag arbetar också med utbildningshandledning till studerande på  psykoterapiutbildningar. Jag tar emot uppdrag som handledare till personer med psykoterapeutisk grundutbildning som är i behov av handledning från en legitimerad psykoterapeut för att kunna bedriva psykoterapeutisk verksamhet i privat regi.

 

Handledningen kan ske individuellt eller i grupp. På arbetsplatsen eller på min mottagning, alternativt över video.

UTBILDNING

I mitt arbete har jag föreläst för allmänhet, yrkesverksamma och på utbildningar. Jag kan erbjuda utbildningar gällande exempelvis:

  • Krisstöd

  • Bedömning och psykologisk behandling av Akut stressreaktion och Posttraumatiskt stressyndrom

  • Sexuellt våld- sexuella och psykologiska konsekvenser

  • Bemötande och samtalsmetodik

  • Självomhändertagande på jobbet-att förebygga sekundär traumatisering hos yrkesverksamma

Jag erbjuder föreläsningar efter behov och önskemål.

HEM: Tjänster
Takdesign

MOTTAGNING

Min mottagning finns på St Paulsgatan 33 B, Mariatorget, Stockholm.

Jag erbjuder också samtal digitalt/ videolänk.  

Priser

Individuellt samtal 50 min: 1400 kr
Parsamtal 75 min: 1950 kr

Betalning sker via swish eller faktura. Uteblivet besök eller besök som avbokas senare än 24 timmar innan avtalad tid debiteras med fullt belopp.

Vid förfrågningar gällande handlednings- eller utbildningsuppdrag använd  kontaktformulär nedan eller skicka ett mejl.

HEM: Text

KONTAKT

Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller önskar kontakt.
Fyll i formuläret eller skicka ett mejl till nedanstående adress för kontakt och tidsbokning.

Tack för ditt meddelande!

HEM: Kontakt
bottom of page